PeppeR 21 PR Ügynökség
H-2092 Budakeszi, József Attila utca 137. | tel: (+36 23) 454-360 fax: (+36 23) 454-360
e-mail: info@peppepr.hu"...blog: PeppeR:sauce

híreink sajtószoba magunkról
<<ENGLISH
nyomtatás elküldés
keresés:

PeppeR blog

Pepper:Sauce
 
online PR szótár
szakirodalom
 
 
<< vissza
szolgáltatásaink, tevékenységeink
arculattervezés
A szem a lélek tükre - az arculat pedig a cég személyiségének leképezése. Elengedhetetlen, hogy az arculat azt fejezze ki, amit a szervezet magáról fontosnak tart sugallni. A jó arculat a cég belső értékein alapul. Ügynökségünk segítséget nyújt a létező cégszemélyiség felméréséhez, kutatásához, az értékek feltárásához, a létező és a kívánatos kép közötti különbség felméréséhez, majd ez alapján kész a cég arculatának kialakítására, átformálására, az arculathordozó eszközök elkészítésére, a cég személyiség gondozására.
belső kommunikáció

Bármely szervezet sikeres működésének alapfeltétele a hatékony információáramlás. Ennek akadozása megmutatkozhat a munkatársak munkahelyhez való kötődésének hiányában, illetve a szervezet külső megítélésében. A PeppeR vállalkozik ügyfelei komplex kommunikációs rendszerének átvilágítására, az információáramlás hatékonyabbá tételére és a döntéshozatali rendszer megújítására

filmek
A mozgókép és a hang képes arra, hogy megőrizze események hangulatát, menetét, de arra is, hogy felvillantson pillanatnyilag még nem létező, tervezett vagy vágyott dolgokat. Ha egy kép annyit ér mint 100 szó, akkor ez film még ennél is többször többet ér. Ügynökségünk arra vállalkozik, hogy akár a hagyományos film, akár pedig a multimédia teljes eszközrendszerének bevetésével hozzon létre olyan alkotásokat, amelyek egy szervezet életét, terveit, értékeit, munkatársait örökítik meg vagy éppen egy példamutató kezdeményezés mellé igyekeznek szövetségeseket találni.
integrált kommunikáció
1+1+1+1=6. A kommunikáció eszközeinek összehangolása megsokszorozhatja az egyes eszközök erejét. A mai világ költség- és hatékonyságorientált gondolkodása különös súlyt ad az integrált kommunikációnak. Az integrált kommunikáció közös kutatáson és célmeghatározáson alapuló, egymást kiegészítő módon kialakított eszközei között - stratégiai gondolkodása révén - kulcsszerepet játszik a PR. Ügynökségünk jónéhány átfogó téma kapcsán bizonyította, hogy az ügyfél számára előnyös módon képes a különböző kommunikációs szakmákat összefogni, az egyes eszközöket összehangolni.
képzés
Hibázni lehet, csak éppen nem mindegy, ez mikor történik. Kommunikációs és médiatréningjeink arra szolgálnak, hogy a résztvevők elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres közszerepléshez. Legyen szó akár vezetői értekezletről, sajtótájékoztatóról, vagy akár egy kritikus helyzetben történő első nyilatkozatról, a kulcsszereplők viselkedése, reagálása, öltözködése, gesztusai gyakran többet fejeznek ki, mint a ténylegesen elhangzó információ. Ügynökségünk arra vállalkozik, hogy a képzések résztvevői a legnehezebb helyzetekben is képesek legyenek hatékonyan kommunikálni.
kiadványok
A szervezet tevékenységét, egy új termék előnyeit vagy egy alapítvány által elért sikereket gyakran egy kiadvány képes leghatásosabban bemutatni. A kiadványok célja, hogy a partnerek egy adott köre számára a szervezet személyiségét tükrözve jelenítsenek meg egy-egy fontos témát. Legyen szó akár egyedi, akár rendszeres kiadványról, ügynökségünk vállalkozik a koncepció kialakítására, a grafikai és tartalmi elemek megtervezésére, szövegírásra, illusztrálásra, majd a kiadvány teljeskörű elkészítésére.
kríziskommunikáció
Minden szervezet életében akadnak nehéz pillanatok. A váratlannak tekintett nehézségeknek, krízis helyzeteknek azonban nemcsak a negatív hatásuk minimalizálható, hanem - kellő felkészülés esetén - legtöbbször meg is előzhetőek. Ügynökségünk válsághelyzet kialakulása esetén részt vállal a károk kommunikációs eszközökkel történő minimalizálásában, majd a válságot követően a viszonyok lehető legelőnyösebb kialakításában. Sikereinket bizonyítja a be nem következett krízis helyzetek száma, illetve a megtörtént események tudatos és eredményes kezelése.
marketing PR
A PR képes arra, hogy elősegítse valamely áru vagy szolgáltatás közvetlen értékesítését. Ez a fogyasztói kapcsolatok erősítésével, a publicitás megteremtésével, a sajtó közvetlen - nem hirdetés formájában történő - bekapcsolásával valósítható meg. A marketing PR-nek különösen az érdekes, bonyolultabb technikai fokú cikkek és a társadalmi ügyekkel összekapcsolható termékek és szolgáltatások esetében van szerepe. A PeppeR vállalkozik arra, hogy adott témához hírértéket rendeljen és így keltse fel a média és a fogyasztók érdeklődését.
médiafigyelés, értékelés
Fontos tudni, hogy cégünkről, versenytársainkról, az egyes iparágakról és szakterületekről mi jelenik meg a médiában. Még ennél is fontosabb mérni és ellenőrizni az egyes üzenetek hatékonyságát, az egyes sajtóesemények eredményességét. A folyamatos médiafigyelés és értékelés révén, a visszajelzések feldolgozása révén a szükséges tanulságok levonhatóak. Legyen szó akár egy esemény sajtóvisszhangjának nyomon követéséről vagy éppen egy teljes iparág megjelenéseinek átfogó, folyamatos értékeléséről, ügynökségünk vállalkozik erre a munkára.
médiakapcsolatok
A PeppeR a szervezet céljaihoz igazodó média stratégia alapján és a média képviselőivel kialakított hosszú távú kapcsolat révén többek között kidolgozza és fenntartja a legelőnyösebb kommunikációs módot, a kapcsolattartás írásos és szóbeli formáit, megszervezi és lebonyolítja az egyedi sajtóeseményeket, a szervezet vezetőit felkészíti a nyilvános szereplésre, nyomon követi, rendszerezett formában gyűjti és értékeli a megbízót érintő cikkeket és műsorokat.
non-profit PR
A non profit PR célja és eszközrendszere gyakran eltér a versenyszféráétól, mégis, ma már ugyanazoknak a hatékonysági követelményeknek kell megfelelnie. Tükröznie kell az adott intézmény, alapítvány vagy kezdeményezés céljait, támogatnia kell a célok elérését. Meg kell azzal is küzdeni, hogy a médiában a figyelem méltánytalanul kis mértékben irányul erre a területre. Ügynökségünk képes arra, hogy hatékony módon valósítson meg non-profit PR kampányokat, előmozdítsa magánszemélyek és szervezetek azonosulását, részvételét társadalmi célú ügyekben.
online PR
Ma már igaz az állítás: Internet nélkül nincs szervezeti kommunikáció! Ugyanakkor az Internet sem képes mindent helyettesíteni. Az online PR kialakította stabil helyét a kommunikáció eszközei között. A virtuális háló jellemzői - a gyorsaság, az interaktivitás és a vizualitás erősíthetik a szervezet arculatát, azonban - nem megfelelő használat esetén - ugyanezek a jellemzők hátránnyá is válhatnak. A PeppeR vállalja megbízói internetes arculatának kialakítását, a meglévő online arculati elemek hatásfokának felmérését, javítását, hírlevelek, sajtószobák kialakítását, működtetését, az online kommunikáció szerves bekapcsolását a szervezet kommunikációs rendszerébe.
rendezvényszervezés
Egy üzenet tartalmának és eljuttatása módjának összehangolása gyakran egy-egy esemény kapcsán vetődik fel a legélesebben. A sikeres rendezvények rövid távon élményt, információt, hosszabb távon pedig megerősített üzleti-szakmai kapcsolatokat eredményeznek. A rendezvények gyakori résztvevői tanúsíthatják: minden nap újat kell kitalálni és megvalósítani ahhoz, hogy a kiélezett versenyben a MI rendezvényünk legyen a legsikeresebb. A PeppeR arra törekszik, hogy megbízói számára az igényeknek leginkább megfelelő rendezvényt találja ki és azt magas színvonalon valósítsa meg
stratégiai tanácsadás
Empátia, szakmai tapasztalat, széleskörű iparági ismeretek, elemző és szintetizáló képesség. Ezek a szükséges kellékei annak, hogy tanácsadóink partnerek legyenek az ügyfelek stratégiai szintű döntéseinek előkészítésében, meghozatalában, kommunikálásában. Legyen szó új termék bevezetéséről, a cég átszervezéséről vagy éppen az európai uniós csatlakozás következményeiről, képesek vagyunk arra, hogy a tényekre alapozva nyújtsunk tanácsot a felsővezetés tagjai számára.
személyügyi PR
Napjaink munkaerőpiaci környezetében a minőségi személyügyi kommunikáció nélkülözhetetlen egy szervezet számára. A szervezetek legjelentősebb tőkéjét az ott dolgozó munkatársak tudása és odaadása jelenti, így megtartásuk, megerősítésük elsődleges. A személyügyi PR eszközeivel a vállalat kialakítja a munkáltatói márkát, erősíti hírnevét, bizalmat ébreszt jövendőbeli alkalmazottaiban és erősíti a munkatársak lojalitását. Ügynökségünk vállalkozik arra, hogy felmérje a munkavállalói kommunikáció elemeit, ennek fényében kialakítsa, támogassa a szervezet belső kommunikációját.
szponzorálás
Szponzorálni számtalan dolgot lehet. A minden érintett fél számára sikeres szponzorálásnak viszont jónéhány pontosan megfogalmazható követelménye van. A szponzorálás különböző területein szerzett tapasztalatok alapján ügynökségünk vállalkozik arra, hogy a szponzorpolitika kialakításától a gyakorlati megvalósítás minden részletéig aktív közreműködő legyen. Ügynökségünk mindenekelőtt azt tartja szem előtt, hogy a szponzorálás tényének a cég megítélésében pozitívan mérhető módon kell érvényesülnie.
témakezelés
Minden szervezet szoros kölcsönhatásban él környezetével. A társadalmi, gazdasági, szabályozói vagy kulturális közeg változása hatást gyakorol a szervezet működésére. Minden szervezet számára elengedhetetlen tehát a trendek folyamatos elemzése, magát és környezetét érintő ügyek mérlegelése és az ezekből eredő kihívásokra való felkészülés. A PeppeR a megbízó igényeinek megfelelően nyomon követi a szakmai és társadalmi változásokat, segítséget nyújt a kihívások felméréséhez, támogatást nyújt a jelentkező új lehetőségek kiaknázásához és hozzájárul a kockázatok csökkentéséhez.
min. képernyőfelbontás: 800x600 pixel    •    webdesign © epiteszforum.hu 2004