PeppeR 21 PR Ügynökség
H-2092 Budakeszi, József Attila utca 137. | tel: (+36 23) 454-360 fax: (+36 23) 454-360
e-mail: info@peppepr.hu"...blog: PeppeR:sauce

híreink sajtószoba magunkról
<<ENGLISH
nyomtatás elküldés
keresés:

PeppeR blog

Pepper:Sauce
 
online PR szótár
szakirodalom
 
 
<< vissza
<< vissza a listához
Minden ötödik vállalatot gátolhat a diplomás szakemberhiány
2015.04.09. HR szolgáltatások/HVG HR Center forrás: PeppeR PR
Számos területen fennmaradó diplomás szakemberhiány, a friss végzettekkel szembeni fenntartások, hiányos vállalati tervezés. Ezek a megállapítások is szerepelnek abban a kutatásban, amelyet a HVG HR Center megbízásából végzett a GVI és az Aon Hewitt. Az elkövetkező évek közép- és nagyvállalati diplomás munkaerő szükségletét feltáró prognózistól a megbízók azt remélik, hogy a cégeknek a tervezéshez hasznos eszközt ad, a diplomásoknak pedig a jövőbeni elhelyezkedésük esélyeit növelő tanulságokat fogalmaz meg.
  A Macro-Talent 2015-2017 kutatás a HVG HR Center megbízásából mérte fel az elkövetkező évek közép- és nagyvállalati diplomás munkaerő-szükségletének és a felsőoktatás szakember kibocsátásának viszonyát. Az országos kutatás közel 500 vállalat írásbeli megkérdezésével, közép- és felsővezetői interjúkkal, valamint a felsőoktatásra vonatkozó nyilvánosan elérhető adatbázisokkal és szakanyagokkal történt egybevetésével készült. "A 100 főnél nagyobb hazai vállalatok körében végzett felmérés számos szempontból megerősíti, amit a diplomások kapcsán eddig is sejtettünk. A cégek különösen a műszaki - mérnöki területen számolnak elhúzódó szakemberhiánnyal." - mondta Kóthay Péter, a kutatást megrendelő HVG HR Center operatív vezetője. "Ugyanakkor meglepett minket, hogy érdemi fiatalításban a megkérdezett cégek nem gondolkodnak. A vállalatoknak csak 12%-a számol úgy, hogy friss diplomást vesz fel az elkövetkező három évben, a megüresedő diplomás pozíciók nagy részét inkább úgynevezett junior és szenior szakemberekkel kívánják betölteni. A friss diplomásokkal kapcsolatban kitapintható az a félelmük, hogy a fiatalok nem fognak helyt állni. A vállalatvezetők jelentősnek érzik a távolságot az egyetemekről kikerülő fiatalok tudása és a rájuk váró feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek között" - mondta Kóthay Péter. A felmérésből világossá válik, melyek azok a készségek és személyes tulajdonságok, amelyeket a vállalatok képviselői rendre hiányolnak a frissdiplomásokból. A cégvezetők elsősorban a beilleszkedés és az önálló munkavégzés készségét, illetve a szakmai elhivatottságot és a munkához való hozzáállást említik fájó pontként, és a diplomás munkaerővel kapcsolatban legalább annyira minőségi, mint mennyiségi problémáról beszélnek. "A válaszok alapján kirajzolódó kép szerint a hosszútávú sikernek elsősorban az alkalmazkodás, a piaci szabályozáshoz történő igazodás a kulcstényezője. A cégek 46%-a a hazai és nemzetközi szabályozásokhoz történő nagymértékű igazodásban látja a sikerhez vezető utat és ez messze felülmúlja az összes többi tényezőt. A technológiai változásokhoz történő igazodás például csak a 6. helyen szerepel, miközben tudjuk, hogy ez nemzetközi kutatásokban rendre a 2-3. hely valamelyikén jelenik meg.” - mondja Veres Rita, a kutatást végző Aon Hewitt cégvezetője. “Ez alól talán csak a legnagyobb, 1000 főnél is nagyobb cégek jelentenek kivételt. Szerintük a technológiai változások még a szabályozók változásánál is nagyobb befolyást gyakorolnak majd a cég életére. Szintén a legnagyobb cégek járnak élen, ami a hosszútávú HR tervezést, a tudatos létszámgazdálkodást illeti." - mondta Veres Rita. A tudatosan tervező vállalatok több fontos foglalkozási csoport esetében is jelentős, bár lassan mérséklődő szakemberhiánnyal kalkulálnak. 2017 végére a vállalatok 21%-a legalább két stratégiablokkoló foglalkozási csoporttal számol. Elsősorban a műszaki - mérnöki szakmák, valamint az értékesítők esetében valószínűsítenek a cégek jelentős szakemberhiányt. Különösen azok a vállalatok számolnak diplomás munkaerőhiánnyal, amelyek pesszimisták saját regionális, földrajzi adottságaikat, vagy pedig a frissdiplomásokra gyakorolt vonzásképességüket illetően. "A cégek 40%-a a gépészmérnökök, 34%-a pedig a villamosmérnökök hiányával számol, és ez akár stratégiai céljainak megvalósulását is akadályozhatja. Ebből következik, hogy ezeknél a foglalkozási csoportoknál építenek a legnagyobb arányban pályakezdők felvételére. Gépész-, villamos- vagy járműipai mérnökként szinte garantált a jó munkahely." - mondta Kóthay Péter. A legjobban felkészült fiatal mérnökökért és értékesítőkért vívott harcban a magyar cégeknek számolniuk kell a munkaerő-piaci veszteségekkel is. Bár a pályaelhagyók aránya a népszerű szakmák esetében nem jelentős, a külföldi munkavállalás lehetősége viszont érzékelhető elszívóerőt jelent. A keresett mérnöki szakmák és a reklám - marketing végzettségűek esetében a 2-5 éven belül végzettek 17-20%-nál lehet a külföldi munkavállalás esélyével számolni. A Macro-Talent kutatást támogató cégek vezetőinek véleménye AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. - “Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft., mint Magyarország egyik legjelentősebb vállalata számára kiemelten fontos a hosszú távú, diplomás munkaerő-utánpótlás proaktív tervezése, hiszen sikerességünk érdekében folyamatosan keresünk új kollégákat” – mondta Németh Kinga, az Audi Hungaria Személyügyi referensek területének vezetője. “Korábban nem készült még ilyen komplex prognózis a hazai közép- és nagyvállalatok diplomás munkaerő-szükségletének és a felsőoktatás szakember-kibocsátásának viszonyáról, ezért vállalatunk feladatának érezte, hogy szponzorként a kutatás mellé álljon. A tanulmány eredményei megerősítettek minket eddigi tapasztalatainkban, hogy az autóiparban a mérnöki és logisztikai foglalkoztatási csoportokban van a legnagyobb verseny a szakképzett munkavállalókért. A kutatás rámutatott arra is, hogy iparágunk élen jár a felsőoktatási intézményekkel való stratégiai kapcsolatok kiépítésében, amelyek többi toborzási elemünkkel együtt választ jelenthetnek a jövő kihívásaira a megfelelő munkaerő-utánpótlás biztosítása terén.” Robert Bosch Kft. - A Macro Talent kutatás eredményei ismét megerősítettek bennünket abban, hogy évtizedes törekvéseink jó irányba haladnak. Magyarországnak szüksége van és lesz is a magasan képzett műszaki értelmiségre. A kutatásból kiemelt három példa is ezt bizonyítja: 1) A Boschnál keresett mérnökszakmai területek komoly stratégiablokkoló foglalkozási csoportok lesznek még 2017 végén is. 2) A foglalkozási csoportok nemzetgazdasági ágankénti koncentrációja figyelhető meg a gépész és villamosmérnökök esetén. 3) A foglalkozási csoportok fontossága a műszaki mérnök pozíciók területén 2017 év végéig egyértelműen növekedő tendenciát mutat. A Bosch ezért van ott szakmai és anyagi támogatással az ország műszaki felsőoktatási intézményeiben. Ezért törekszik arra, hogy a mérnökszakmát lehetőségeihez mérten egyre jobban népszerűsítse. Ezért figyel arra, hogy a hallgatókat már a kezdetek kezdetén elérje. Ezért támogatja a duális oktatás közép- és felsőfokú szintű képzéseit. Ezért tartja nélkülözhetetlennek, az ipar és az oktatás párbeszédét. Ezért támogatja a jövőben is a hazai műszaki felsőoktatást és örömmel invesztálunk a magyar tehetségekbe. – nyilatkozta Javier González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője. Nestlé Hungária Kft. - „A magyar gazdaság hosszú távú versenyképességének és a munkaerőpiac egyensúlyának biztosítása közös érdek. A kutatás eredményei megerősítették, hogy a következő generáció és a vállalatok sikereihez szükség van az üzleti szféra és a felsőoktatási intézmények együttműködésére, a cégeknél lévő tapasztalat és tudás megosztására a főiskolákkal, egyetemekkel, illetve hosszú távú gyakornoki-, illetve munkalehetőségek teremtésére diákok és fiatalok számára. Mindez igazolja, hogy az út, amit cégünk az érintettek bevonásával másfél évvel ezelőtt kezdett a Nestlé a Fiatalok Foglalkozásáért program és a hozzá kapcsolódó több mint 10 cég és szakmai szervezet együttműködésében megvalósuló Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért partnerprogram keretein belül, a megoldás felé visz, és követendő” – hangsúlyozta Jean Grunenwald, a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. Telenor Magyaroroszág Zrt. - „A Telenor számára a legizgalmasabb kihívás, hogy a hosszú távú erőforrás terveinkben olyan tudású és készségű tehetségekkel számolunk, akiknek a szakmái esetleg ma még nem is léteznek. Például a service design néhány éve még ismeretlen volt, ma pedig már több szakértő dolgozik nálunk. Ezért fontos, hogy már az általános iskolások is készség szinten bánjanak az okoseszközökkel, hogy majd versenyképes infokommunikációs tudással lépjenek a munkaerőpiacra. Ez az oka, hogy tevékeny rész vállalunk a Digitális Világ oktatási programban. Másrészről azt tapasztaljuk, hogy azok a kiemelkedő tehetségek, akiknek külföldön is lenne lehetőségük, szívesen választanak minket. A Telenornál számos lehetőség kínálkozik arra, hogy itthonról is nemzetközi tapasztalatokat szerezzenek a kollégák. Nem feltétlenül kell külföldre menni ahhoz, hogy valaki nemzetközi karriert építsen. Mindezt a rugalmas és szabad munkavégzés és a legmodernebb okoseszközök teszik lehetővé” – mondta a kutatás kapcsán Németh Zoltán, a Telenor HR vezérigazgató-helyettese.
 


<< vissza a listához
min. képernyőfelbontás: 800x600 pixel    •    webdesign © epiteszforum.hu 2004